Gemeente GC Den Bussel

Tarieven bibliotheek

Lidmaatschap 18 jaar tot en met 59 jaar

2,50 euro

Lidmaatschap jonger dan 18 jaar en vanaf 60 jaar

gratis

Nieuwe lidkaart bij diefstal, verlies of beschadiging

0,50 euro

Leengeld audiovisueel materiaal (cd, dvd, luisterboek)

0,25 euro

Vergoeding per reservatie

0,25 euro

Vergoeding interbibliothecair leenverkeer per materiaal

2,50 euro

Fotokopie / afdruk (A4) zwart-wit

0,10 euro

Fotokopie / afdruk (A4) kleur 

0,50 euro

Fotokopie / afdruk (A3) zwart-wit

0,20 euro

Fotokopie / afdruk (A3) kleur

1,00 euro

Waarborg voor personen zonder domicilie in België

12,00 euro

Vergoedingen bij overschrijden uitleentermijn :

 

Vergoeding per dag per gedrukt materiaal

0,05 euro

Vergoeding per dag per audiovisueel materiaal

0,25 euro

Gewone aanmaningsbrief

kost postzegel

Aangetekende aanmaningsbrief

kost zending