Gemeente GC Den Bussel

Corona update (update 27/08/2021)

START TICKETVERKOOP GC DEN BUSSEL

Versoepelingen cultuur

Het overlegcomité van 20 augustus 2021 benadrukte dat ons land aan de top van de snelst vaccinerende landen staat. De vaccinatiegraad laat het toe om opnieuw enkele stappen te zetten naar een hervatting van het normale leven. De meeste maatregelen voor indoor evenementen vervallen vanaf 1 september 2021. Hier schetsen we even een beeld van hoe je bezoek aan GC Den Bussel er binnenkort zal uitzien.

Vanaf 1 september vervallen alle maatregelen voor indoor-evenementen tot 200 aanwezigen. Met andere woorden: er moeten geen mondmaskers meer gedragen worden of afstand worden gehouden. Je hoeft eveneens geen Covid Safe Ticket voorleggen, iedereen is welkom bij onze evenementen. Dit geldt niet voor grotere evenementen die in september plaatsvinden, deze worden verplicht georganiseerd met een Covid Safe Ticket of de huidige maatregelen. 

Vanaf 1 oktober wordt deze maximumcapaciteit voor indoor-evenementen opgetrokken tot 500 aanwezigen. Dit wilt zeggen dat een voorstelling in de tribune (300 zitplaatsen) of een clubshow (350 plaatsen) er zal uitzien zoals voor de pandemie. Dit is uiteraard een hele ommezwaai en de veiligheid van onze toeschouwers primeert. Gedurende de ganse voorstellingen voeren wij frissen buienlucht aan en monitoren wij de luchtkwaliteit. Het luchtcirculatiesysteem van GC Den Bussel voldoet ruim aan de strengste vereisten en zou de kans op besmettingen tot een minimum herleiden.

Tickets

De ticketverkoop voor onze najaarsprogrammatie start op zaterdag 4 september 2021. We raden je aan om je tickets via de webshop of www.gcdenbussel.be te bestellen. De online verkoop start om 9u ‘s morgens. Indien je niet over een computer of internet beschikt is de balie uitzonderlijk geopend op deze dag van 10u tot 12u.

Persoon met een beperking

Aangezien rolstoelgebruikers maar op enkele plaatsen terecht kunnen in onze podiumzaal is het mogelijk om vooraf tickets te reserveren. Op donderdag 2 en vrijdag 3 september 2021 kunnen personen met een rolstoel tijdens de openingsuren in GC Den Bussel tickets bestellen.

Personen met een rolstoel, slechtziend of -horend dienen tijdens het seizoen hun tickets te bestellen aan de balie of telefonisch. Zo weten wij dat we de juiste plaats reserveren.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Onderstaande informatie is onderhevig aan de ministeriële besluiten die wij kortelings ontvangen. Van zodra de specifieke details duidelijk zijn updaten wij deze informatie.

Om de veiligheid te garanderen van onze bezoekers gelden er enkele huisregels in het ganse gemeenschapscentrum. Je vindt het circulatieplan in bijlage:

  • - Gebruikers komen binnen via de zij-ingang van GC Den Bussel (kant KBC), en verlaten het gebouw via de hoofdingang van GC Den Bussel. Er is een vaste route met eenrichtingsverkeer uitgewerkt in GC Den Bussel met telkens aftakkingen naar de verschillende locaties. Deze dient strikt gevolgd te worden.
  • - Hou je aan de 1,5m-afstandsregel binnen het gebouw.
  • - Enkel wie slecht ter been is, rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens mogen de lift in beide richtingen gebruiken. In de lift mag er slechts één iemand aanwezig zijn, tenzij het om mensen gaat die behoren tot dezelfde bubbel.
  • - Hou je bezoek zo kort mogelijk.
  • - In het ganse gebouw geldt een mondmaskerverplichting.
  • - Tijdschriften en kranten kunnen ook terug in de bibliotheek gelezen worden. De leestafel in de foyer wordt nog niet opengesteld aangezien dit in het gedrag komt met het circulatieplan. Iedere lezer moet zich registreren in het kader van contact tracing.

Heropstart verenigingen

Vanaf 9 juni 2021 kunnen indoor georganiseerde activiteiten opnieuw plaatsvinden. Ook fanfares, koren en theatergezelschappen kunnen hun repetities hervatten. Repetities mogen enkel in georganiseerd verband tot maximum 50 personen indien de grootte en ventilatie van de locatie dit toelaat. De aard van de activiteit bepaalt welke extra maatregelen genomen moeten worden. Ga daarom zeker ten rade bij jouw koepelorganisatie.

Drank en catering

Het is opnieuw mogelijk om drank of catering aan te bieden in GC Den Bussel. De maatregelen zijn onderhevig aan het horecaprotocol.

  • Iedereen die consumeert moet neerzitten, tafels moeten op minstens 1,5 meter van elkaar staan en je mag met maximaal 8 aan een tafel zitten (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld)
  • De activiteit stop om 01u00.