Gemeente GC Den Bussel

Kansentarief

Het kansentarief bestaat uitsluitend voor Keerbergenaren met een beperkt inkomen. De deelnameprijs bedraagt 20% van de reguliere tarieven.

We zoeken momenteel naar een formule waardoor Keerbergenaren met een beperkt inkomen zorgeloos tickets kunnen aankopen. Helaas moeten we in tussentijd vragen om je tickets tijdens de openingsuren in Den Bussel aan te kopen met de nodige bewijsmaterialen. 

WIE KOMT IN AANMERKING

Het kansentarief is er voor personen die aan minstens één van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • Personen die in begeleiding zijn bij het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar
 • Gezinnen die kinderen en jongeren hebben die verblijven in een zorginstelling

Samen met één van deze:

 • Personen die in Keerbergen wonen of met geregistreerd verblijf in Keerbergen
 • Kinderen en jongeren die in Keerbergen wonen of naar school gaan

Behoor je niet tot één van de vermelde gezinnen, maar heb je een laag inkomen? Dan heb je mogelijk toch recht op een verhoogde tegemoetkoming van je ziekenfonds waardoor je ook gebruik kan maken van het voordeeltarief. Meer info bij je ziekenfonds of de sociale dienst van het OCMW.

VOORWAARDEN

We kunnen het voordeeltarief pas toekennen wanneer je ons de volgende bewijsstukken kan voorleggen:

 • Geldig adres in Keerbergen
 • Bewijs dat het kind schoolloopt in Keerbergen
 • Geregistreerd verblijf: op te vragen via de dienst bevolking

Samen met één van deze:

 • Klevertje van de mutualiteit dat eindigt op een 1
 • Attest van begeleiding door OCMW of erkende schuldbemiddelaar
 • Op te vragen via de sociale dienst van het OCMW.
 • Verblijfsattest instelling of plaatsingsattest jeugdzorg
 • Op te vragen via de sociale dienst van het OCMW (indien daar gekend) of de instelling waar het kind verblijft.

HULP NODIG?

Voor meer info kan je vrijblijvend telefonisch contact opnemen met: